Мерзімнен бұрын зейнетке шығу

Зейнетақы аннуитеті дегеніміз не?
Зейнетақы аннуитеті - Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында (БЖЗҚ) жеткілікті сомада жинақталған зейнетақы қаражатын мерзімінен бұрын алу.
Зейнетақы аннуитеті - «өмірді сақтандыру» саласында жұмыс істейтін сақтандыру компаниясымен жасалған шарт.

Зейнетке қаншалықты ерте шығуға болады?
Зейнетақы аннуитетін әйелдер 51,5 жаста, ерлер 55 жаста рәсімдей алады.
Негізгі шарт - БЖЗҚ шотында жеткілікті соманың болуы. Ер адамдар үшін жинақ мөлшері 10,5 миллион, әйелдер үшін 14 миллион теңгені құрауы тиіс.

БЖЗҚ-нан міндетті зейнетақы жарналарын сақтандыру компаниясына аударуға кім құқылы?
• Зейнеткерлік жасқа жеткен тұлғалар: ер адамдар - 63 жасқа келгенде, әйелдер - 59,5 жаста.
• 55 жасқа толған еркектер және 51,5 жасқа жеткен әйелдер, зейнетақы жинақтары жеткілікті болған жағдайда.
• егер мүгедектік мерзімсіз белгіленсе, бірінші және екінші топтағы мүгедектер.

Зейнетақы аннуитеті шарты бойынша сақтандыру ұйымынан сақтандыру сыйлықақысын және сақтандыру төлемін есептеу әдістемесі 2013 жылдың 21 маусымындағы «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы», 2000 жылдың 18 желтоқсанындағы «Сақтандыру қызметі туралы»  Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылдың 20 қазанындағы № 194 қаулысына сәйкес зейнетақы аннуитеті шарты бойынша сақтандыру ұйымынан сақтандыру сыйлықақысын және сақтандыру төлемін есептеу жөніндегі талаптарға сәйкес келеді.
Зейнетақы аннуитетінің үлгілік шартын бекіту, зейнетақы аннуитеті шарты бойынша сақтандыру ұйымынан сақтандыру сыйлықақысын және сақтандыру төлемін есептеу Әдістемесін, жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары бойынша істі жүргізуге сақтандыру ұйымы шығыстарының шекті деңгейін, сондай-ақ сақтандыру төлемінің индекстеу мөлшерлемелерін белгілеу туралы.Жиі қойылатын сұрақтар

Шарт қашан күшіне енеді?

Шарт зейнетақы жинақтарын Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан сақтандыру компаниясына құжаттарды алған күннен бастап 10 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде аударған кезде күшіне енеді.

Зейнеткер қай уақыт ішінде төлемдерді алады?

Төлемдер ғұмырлық болып табылады, бірақ олардың мөлшері шарт жасасу кезіндегі ең төменгі зейнетақы төлемінен асуы тиіс.