Акционерлерге


Жалғыз акционер: «Коммеск-Өмір» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы
Наурызбай батыр к. 19, Алматы қ., Қазақстан Республикасы
100% акция.