Корпоративтік іс-шаралар

 • 2023

  29.05.2023

  29.05.2023ж. «Сентрас Коммеск Лайф» ЖСК» АҚ Директорлар кеңесі қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдады.

  24.05.2023

  «Сентрас Коммеск Лайф» ЖСК» АҚ жалғыз акционерінің шешімі – «Коммеск Өмір» ЖСК» АҚ Директорлар кеңесінің № 01 хаттамасы.

  pdf протокол единственного акционера по итогам 2022.pdf [4 MB]

  22.05.2023

  "Сентрас Коммеск Life" ӨСК " АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле жасалғаны туралы хабарлайды. Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру № ЖОМС-005866/23 19.05.2023 ж.

  "Сентрас Коммеск Life" ӨСК " АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле жасалғаны туралы хабарлайды. Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру № ЖОМС-008190/23 30.05.2023 ж.

  19.05.2023

  "Сентрас Коммеск Life" ӨСК " АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле жасалғаны туралы хабарлайды. Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру №ЖОМС-005128/23 17.05.2023ж.

  19.05.2023ж. «Сентрас Коммеск Лайф» ЖСК» АҚ Директорлар кеңесі қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдады. 

  17.05.2023

  17.05.2023ж. «Сентрас Коммеск Лайф» ЖСК» АҚ Директорлар кеңесі қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдады.

  15.05.2023

   "Сентрас Коммеск Life" ӨСК " АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле жасалғаны туралы хабарлайды. Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру №ЖОМС-004403/23 15.05.2023 ж.

  11.05.2023

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды. Қызметкерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезіндегі жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты 11.05.2023ж. №ЖОМС-004341/23. 

  11.05.2023 ж. «Сентрас Коммеск Лайф» ЖСК» АҚ Директорлар кеңесі қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдады.

  20.04.2023

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды. Қызметкерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезіндегі жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты 19.04.2023ж. №ЖОМС-003901/23.

  19.04.2023

  19.04.2023 ж. «Сентрас Коммеск Лайф» ЖСК» АҚ Директорлар кеңесі қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдады.

  07.04.2023

  05.04.2023ж. «Сентрас Коммеск Лайф» ЖСК» АҚ Директорлар кеңесі қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдады.

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды. Қызметкерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезіндегі жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты 05.04.2023ж. №ЖОМС-003485/23. 

  16.03.2023

  16.03.2023ж. «Сентрас Коммеск Лайф» ЖСК» АҚ Директорлар кеңесі қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдады.

  20.03.2023

   «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды. Қызметкерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезіндегі жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты 16.03.2023ж. №ЖОМС-002772/23. 

  28.02.2023

  28.02.2023 ж. "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ мен "Коммеск-Өмір "ӨСК" АҚ-ның "Коммеск-Өмір "ӨСК" АҚ-ға қосылуы нысанында ерікті түрде қайта құрылуы және қосылу шарттары мен тәртібі туралы хабарлайды.

  1. «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ оған «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ қосылу арқылы ерікті түрде қайта ұйымдастырылсын.

  2. «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ-ға қосылу жолымен ерікті түрде қайта ұйымдастырылсын.

  3. «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ оған «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ қосылғаннан кейін «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ атауы сақталатыны белгіленсін.

  4. Қосылған қоғамның акцияларын сату бағасына және қосылу жүзеге асырылатын қоғамның акцияларын орналастыру (өткізу) бағасына қатысты аталған баптың ережелері (оның ішінде қосылатын қоғамның акцияларын сатып алу жөніндегі ережелер) еншілес ұйымның орналастырылған акцияларының жүз пайызына иелік ететін негізгі ұйымға еншілес ұйымның қосылуы кезінде қолданылмайтыны туралы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 83-бабы 7-тармағын назарға ала отырып, акционерлердің бірлескен жалпы жиналысы қосылу туралы шартты және беру актісін бекіту туралы шешім қабылдағаннан кейін қосылатын «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ акцияларының күші жойылатыны белгіленсін.

  5. «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ-ның «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ-ға қосылуы нысанында «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ мен «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ ерікті қайта ұйымдастыруды өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін.

  6. «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ және «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ басқармалары қамтамасыз етсін:

  - қайта ұйымдастырылатын Қоғамдардың барлық кредиторларына қайта ұйымдастыру туралы хабарландыруларды бағыттау және баспа басылымдарда хабарландыруларды жариялау;

  - салық органдарына жазбаша хабарламалар жіберу;

  - ерікті қайта ұйымдастыруға рұқсат алуға өтініш беру;

  - заңнамада және бекітілген іс-шаралар жоспарында көзделген өзге де іс-шараларды орындау.

  7. «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ және «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ Басқармалары және Директорлар кеңесі қамтамасыз етсін:

  - сақтандыру жөніндегі қызметті реттеуге байланысты емес «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ ішкі нормативтік құжаттарының жоғалуына тіркеу;

  - толыққанды жұмыс істеу және «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ клиенттеріне қызмет көрсету үшін қажетті құжаттарды бекіту;

  - қосылу туралы шартты және табыстау актісін әзірлеу және мақұлдау;

  - Акционерлердің бірлескен жалпы жиналысын шақыру және мәселелерді, оның ішінде қосылу туралы шартты және табыстау актісін бекіту туралы мәселелерді қарауға шығару.

  «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру үшін қажетті ішкі нормативтік құжаттарды, оның ішінде Сақтандыру ережелерін әзірлеу және бекіту алдында, «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ ішкі нормативтік құжаттарын және Сақтандыру ережелерін басшылыққа алу қажет екендігі айқындалсын.

  8. «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ мен «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ арасында қайта ұйымдастыру үрдісін іске асыру үшін қажетті жазбаша нысанда жасалған барлық мәмілелердің қорытындысы мақұлдансын.

  9. «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ Басқарма Төрағасы О. А. Ханинге және «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ Басқарма Төрағасы Г. К. Жақсымбетоваға, ал олар болмаған жағдайда оларды алмастыратын тұлғаларға хаттарға, өтініштерге, қолдаухаттарға, шарттарға, оның ішінде қосылу туралы шартқа және ерікті қайта құруға рұқсаттарды алу үшін, қайта ұйымдастыру үрдісін және осы шешімді іске асыруға қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік берілсін.

  10. «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ-ның «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ-ға қосылуы нысанында «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ мен «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ ерікті түрде қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдау күні «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ мен «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысының осы отырысын өткізу күні болып белгіленсін.

  11. Осы шешім «Коммеск-Өмiр» ӨСК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі және «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ жалғыз акционерінің шешімі деп есептелсін.

  22.02.2023

  "Сентрас Коммеск Life" ӨСК " АҚ Қоғамның қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле жасағаны туралы хабарлайды. Қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оларды жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты 22.02.2023 ж. №ЖОМС-001396/23.

  15.02.2023

  "Сентрас Коммеск Life" ӨСК " АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле жасалғаны туралы хабарлайды. 15.02.2023 ж. № ЛС-33KZ/54KZ01 КИАС лицензияларын пайдалану құқығын беру туралы үшжақты келісім.

  08.02.2023

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды. Қызметкерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезіндегі жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты 07.02.2023ж. №ЖОМС-000774/23. 

  07.02.2023

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды. Қызметкерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезіндегі жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты 06.02.2023ж. №ЖОМС-000739/23. 

  07.02.2023ж. «Сентрас Коммеск Лайф» ЖСК» АҚ Директорлар кеңесі қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдады. 

  06.02.2023

  06.02.2023ж. «Сентрас Коммеск Лайф» ЖСК» АҚ Директорлар кеңесі қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдады.

  02.02.2023

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды. Қызметкерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезіндегі жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты 01.02.2023ж. №ЖОМС-000599/23. 

  01.02.2023

  «Сентрас Коммеск Лайф» ЖСК» АҚ Директорлар кеңесі қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдады.

  31.01.2023

  "Сентрас Коммеск Life" ӨСК " АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле жасалғаны туралы хабарлайды. 31.01.2023ж. №АХД-000002/23 тұрғын емес үй-жайларды жалға алу шарты. 

  25.01.2023

  "Сентрас Коммеск Life" ӨСК " АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле жасалғаны туралы хабарлайды. Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру №ЖОМС-000239/23 25.01.2023ж.

  05.01.2023

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды. Қызметкерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезіндегі жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты 30.12.2022ж. №ЖОМС-004060/22. 

 • 2022

  30.12.2022

  "Сентрас Коммеск Life" ӨСК " АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле жасалғаны туралы хабарлайды. 30.12.2022ж. №АХД-000032/22 тұрғын емес үй-жайларды жалға алу шарты.

  «Сентрас Коммеск Лайф» ЖСК» АҚ Директорлар кеңесі қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдады.

  21.12.2022

  "Сентрас Коммеск Life" ӨСК " АҚ Қоғамның қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 21.12.2022 ж. "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ-ға "Сентрас Иншнуранс "СК" АҚ-ның еңбек (қызметтік) міндеттерін атқару кезінде қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру портфелін беру туралы шарт.

  18.11.2022

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды. Қызметкерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезіндегі жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты 17.11.2022ж. №ЖОМС-003288/22. 

  17.11.2022

  17.11.2022 «Сентрас Коммеск Life» «ӨСК» АҚ Директорлар кеңесі қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдады.

  10.11.2022

  "Сентрас Коммеск Life" ӨСК " АҚ Қоғамның қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 10.11.2022 жылғы бағалы қағаздарды беру туралы келісім.

  09.11.2022

  pdf "Сентрас Коммеск Life" ӨСК " АҚ Жалғыз акционерінің шешімі - "Коммеск Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесінің 09.11.2022 ж. №04 Хаттамасы.pdf [667 KB]

  04.11.2022 

  04.11.2022 «Сентрас Коммеск Life» «ӨСК» АҚ Директорлар кеңесі қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдады.

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды. Қызметкерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезіндегі жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты 04.11.2022ж. №ЖОМС-003288/22. 

  03.11.2022

  «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ Қоғамның қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле жасағаны туралы хабарлайды. 02.11.2022 ж. №01 сақтандыру портфелін беру туралы шарт.

  01.11.2022

  pdf "Сентрас Коммеск Life" ӨСК " АҚ Жалғыз акционерінің шешімі - "Коммеск Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесінің 01.11.2022 ж. №03 Хаттамасы.pdf [1 MB]

  21.10.2022

  2022 жылғы 21 қазанда «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ Директорлар кеңесі «Коммеск–Өмір «СК» АҚ сақтандыру портфелін сақтандыру сыныбы бойынша міндетті нысанда - қызметкерді еңбек (қызметтік) міндеттерін атқару кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы шешім қабылдады.

  03.10.2022

  pdf "Сентрас Коммеск Life" ӨСК " АҚ Жалғыз акционерінің шешімі - "Коммеск Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесінің 03.10.2022 ж. №02 Хаттамасы.pdf [2 MB]

  19.08.2022 

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды. Қызметкерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезіндегі жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты 19.08.2022ж. №ЖОМС-002374/22. 

  17.08.2022 

  17.08.2022 «Сентрас Коммеск Life» «ӨСК» АҚ Директорлар кеңесі қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдады.

  12.08.2022 

  "Сентрас Коммеск Life" ӨСК " АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле жасалғаны туралы хабарлайды. Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру №ЖОМС-002296/22 12.08.2022 ж.

  09.08.2022 

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды. Қызметкерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезіндегі жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты 05.08.2022 ж. №ЖОМС-002236/22. 

  05.08.2022 

  05.08.2022 «Сентрас Коммеск Life» «ӨСК» АҚ Директорлар кеңесі қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдады.

  27.07.2022 

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды. Қызметкерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезіндегі жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты 27.07.2022 ж. №ЖОМС-002164/22. 

  22.07.2022 

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды. Қызметкерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезіндегі жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты 20.07.2022 ж. №ЖОМС-002127/22. 

  20.07.2022 

  20.07.2022 «Сентрас Коммеск Лайф» ЖСК» АҚ Директорлар кеңесі қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдады.

  14.07.2022 

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды. Қызметкерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезіндегі жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты 13.07.2022 ж. №ЖОМС-002066/22.

  13.07.2022 

  13.07.2022 «Сентрас Коммеск Лайф» ЖСК» АҚ Директорлар кеңесі қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдады.

  24.06.2022 

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды. Қызметкерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезіндегі жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты 21.06.2022 ж. №ЖОМС-001881/22. 

  21.06.2022 

  21.06.2022 «Сентрас Коммеск Лайф» ЖСК» АҚ Директорлар кеңесі қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдады.

   01.06.2022 

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды. Қызметкерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезіндегі жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты 30.05.2022 ж. № ЖОМС-001638/22. 

   31.05.2022

  pdf Решение единственного акционера 01 от 25.05.22 каз.pdf [4 MB]

  30.05.2022 

   30.05.2022 «Сентрас Коммеск Лайф» ЖСК» АҚ Директорлар кеңесі қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдады.

  25.05.2022

  "Сентрас Коммеск Life" ӨСК " АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша қоғамның мәмілелер жасауы туралы хабарлайды. 23.05.2022 ж. тұрғын емес үй-жайды жалға алу шарты.

  19.05.2022г. 

  17.05.2022 ж. "Сентрас Коммеск Life" ӨСК " АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле жасалғаны туралы хабарлайды. 17.05.2022 ж. №АХД-000013/22 тұрғын емес үй-жайды жалға алу шарты.

  16.05.2022г

  16.05.2022 ж. "Сентрас Коммеск Life" ӨСК " АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле жасалғаны туралы хабарлайды. Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру №ОСРНС-001545/22 16.05.2022ж.

  22.04.2022

   «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды. Қызметкерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезіндегі жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты 20.04.2022 ж. № ЖОМС-001331/22. 

  20.04.2022

  20.04.2022 «Сентрас Коммеск Лайф» ЖСК» АҚ Директорлар кеңесі қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдады.

  18.04.2022  

  18.04.2022 «Сентрас Коммеск Лайф» ЖСК» АҚ Директорлар кеңесі қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдады.

  23.02.2022

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды. Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру 22.02.2022ж. № ЖОМС-000295/22. 

  22.02.2022 

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен 22.02.2022ж. қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды.

  16.02.2022

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды. Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру 15.02.2022 ж. №ЖОМС-000790/22. 

  15.02.2022 

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен 15.02.2022ж. қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды. 

  31.01.2022 

  «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле жасалғаны туралы хабарлайды. 31.01.2022 ж. №АХД-000003/22 тұрғын емес үй-жайларды жалға алу шарты.

  20.01.2022 

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды. Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты 19.01.2022ж. №ЖОМС-000199/22. 

  19.01.2022 

   «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен 19.01.2022 ж. қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды.

  «Сентрас Коммеск Life» ӨСК» АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле жасалғаны туралы хабарлайды. Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру 18.01.2022 ж. №ЖОМС-000181/22. 

   

   

 • 2021

  30.12.2021 

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды. Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты 29.12.2021 ж. №ЖОМС-004343/21. 

  29.12.2021 

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен 29.12.2021 ж. қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды.

  24.12.2021 

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды. Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты 23.12.2021 ж. №ЖОМС-004227/21. 

  "Сентрас Коммеск Life" ӨСК " АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле жасалғаны туралы хабарлайды. 23.12.2021 ж. №10202412210001 индекстеумен өмірді жинақтаушы сақтандыру келісім-шарты.

  23.12.2021 

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен 23.12.2021ж. қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды.

  08.12.2021 

  Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды. Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты 07.12.2021 ж. №ЖОМС-003895/21. 

  07.12.2021 

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен 07.12.2021ж. қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды.

  02.12.2021 

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды. Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты 30.11.2021 ж. №ЖОМС-003707/21. 

  30.11.2021 

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен 30.11.2021 ж. қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды.

  24.11.2021 

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды. Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты 23.11.2021 ж. №ЖОМС-003658/21. 

  23.11.2021 

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен 23.11.2021ж. қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды.

  19.11.2021 

  «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды. Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты 17.11.2021 ж. №ЖОМС-003577/21. 

   17.11.2021 

   «Сентрас Коммеск Life «ӨСК» АҚ қоғаммен 17.11.2021ж. қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды.

  16.11.2021

  "Сентрас Коммеск Life" ӨСК " АҚ Қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле жасалғаны туралы хабарлайды. 16.11.2021 ж. №АХД-000248/21 тұрғын емес үй-жайларды жалға алу шарты. 

  04.10.2021

  "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ қоғаммен қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды. Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты 30.09.2021 ж. №ЖОМС-002753/21.

   30.09.2021

  "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ қоғаммен 30.09.2021 ж. қызметкерлерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасасу туралы хабарлайды. 

  01.09.2021

  "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты 29.08.2021ж. №ЖОМС-001991/21. 

  26.07.2021  

  26.07.2021 ж. «Коммеск-Өмiр» Сақтандыру компаниясы» АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды.23.07.2021 жылы жасалған № 091486/21 Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты. 

  26.07.2021  

  23.07.2021г. "Сентрас Коммеск Life" ӨСК " АҚ еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасалғаны туралы 23.07.2021 ж. №ЖОМС-001649/21 хабарлайды.

  23.07.2021 

  23.07.2021 ж. "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ Директорлар кеңесімен қызметкерлер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оларды жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасау туралы шешім қабылданды.

  16.07.2021

  14.07.2021г. "Сентрас Коммеск Life" ӨСК " АҚ еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасалғаны туралы 14.07.2021 ж. №ЖОМС-001576/21 хабарлайды.

  14.07.2021

  13.07.2021 ж. "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты № ОСРНС-001550/21 ж.

  14.07.2021 ж. "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ Директорлар кеңесімен қызметкерлер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оларды жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасау туралы шешім қабылданды.

  14.07.2021г. "Сентрас Коммеск Life" ӨСК " АҚ еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша ірі мәміле жасалғаны туралы 14.07.2021 ж. №ЖОМС-000316/20 хабарлайды.

  01.06.2021

  pdf Шешімінен үзінді көшірме Жалғыз акционердің 28.05.2021.pdf [3 MB]

 • 2020

  29.05.2020

  "ӨСК "АҚ Жалғыз акционерінің шешімі «Сентрас Коммеск Life» -
  "Коммеск-Өмір" СК " АҚ Директорлар кеңесінің 28.05.2020 жылғы хаттамасы (№03 хаттама)
  Күн тәртібі:
  1. "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ 2019 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту және 2019 жылға аудиторлық есепті қарастыру туралы.
  2. "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ 2019 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу/төлемеу туралы шешім қабылдау туралы. 3. "Сентрас Коммеск Life" ӨСК " АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы.
  4. "Сентрас Коммеск Life" ӨСК " АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.
  5. "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 6. "Сентрас Коммеск Life "ӨСК"АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерімен және үлестес тұлғаларымен сақтандыру шарттарын жасау туралы.
  7. "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді және "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен мәмілелерді жасау туралы. 8. Жаңа редакциядағы ішкі нормативтік құжаттарды бекіту туралы.

  Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша қабылданған шешімдер:
  күн тәртібінің 1-ші мәселесі бойынша:
  1. "Сентрас Коммеск Life" ӨСК " АҚ-ның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.
  2. 2019 жылғы аудиторлық есеп назарға алынсын.
  күн тәртібінің 2-ші мәселесі бойынша: "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ-ның 2019 жылғы қаржылық нәтижесі назарға алынсын, 2019 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін.
  күн тәртібінің 3 мәселесі бойынша: "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2019 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
  күн тәртібінің 4-ші мәселесі бойынша: "Grant Thornton" ЖШС аудиторлық ұйымын "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ-ның 2020 жылғы қызметінің қорытындысы бойынша аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде анықтау.
  күн тәртібінің 5-ші мәселесі бойынша: "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.
  күн тәртібінің 6-ші мәселесі бойынша:
  1. "Сентрас Коммеск Life" ӨСК " АҚ Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерімен және үлестес тұлғаларымен міндетті сақтандыру шарттары бойынша заңнамамен белгіленген талаптарда, ерікті сақтандыру шарттары бойынша, Қоғамның сақтандыру ережелерімен белгіленген талаптарда, басқа сақтандырушылардың шарттарынан, құқықтары мен міндеттерінен ерекшеленбейтін құқықтармен және міндеттермен сақтандыру шарттарын жасасу.
  2. Аталған мәмілелерді жасау туралы ақпаратты интернет-сайттарда орналастырған кезде www.dfo.kz, www.kase.kz күні мен нөмірін, сондай-ақ сақтандыру нысаны туралы ақпаратты ғана жариялауға міндетті.
  3. 1, 2 – тармақтарда көрсетілген шешімдер "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерімен және үлестес тұлғалармен 2020-2021 жылдарға мәмілелер жасау туралы Жалғыз акционердің шешімдері болып есептелсін.
  күн тәртібінің 7-ші мәселесі бойынша:
  1. "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ Қазақстан Республикасының "сақтандыру қызметі туралы "Заңының 15-1 бабы 1 тармағының талаптарын ескере отырып, айрықша қатынастармен" Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ-мен байланысты тұлғалармен сақтандыру бойынша мәмілелерді тек "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ Директорлар кеңесімен бекітілген және үшінші тұлғалармен ұқсас мәмілелерге қолданылатын осындай мәмілелердің үлгі шарттарына сәйкес жасау.
  2. "Сентрас Коммеск Life" ӨСК " АҚ, қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен бұрын жасалған, жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді ұзарту қажет болған жағдайда, бұрынғы талаптарда жаңа мерзімге шарттарға немесе қосымша келісімдерге қол қою жолымен мәмілелер жасасу.
  3. Қоғамның сақтандыру, шаруашылық және инвестициялық қызметін жүзеге асыру үшін қажетті қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен заңдарда және шарттарда айқындалған шарттарда және қызмет (жұмыс, тауар) ұсынатын Тарап белгілеген тарифтер бойынша шарттар жасасуға құқылы.
  4. "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ биржалық сауда-саттыққа қатысқан жағдайда, олардың қорытындылары бойынша мәмілелер жасалуына мүдделілік бар мәмілелер деп танылуы мүмкін, биржалық сауда-саттықтарда белгіленген шарттармен мәмілелер жасасу.
  5. Егер "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ жасалуына мүдделілік бар мәміле (шарт) банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және қоғамның жасалуына мүдделілік бар мәмілені жасағаны туралы ақпаратты интернет-сайттарда орналастырған кезде Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпаратты қамтиды. www.dfo.kz күні мен нөмірін (ол болған кезде) ғана жариялауға міндетті.
  6. 1-5-тармақта көрсетілген шешімдер "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ жасалуына 2020 - 2021 жылдарға мүдделілік бар мәмілелерді жасау туралы Жалғыз акционердің шешімі болып саналсын.
  күн тәртібінің 8-ші мәселесі бойынша:
  1. И-02 "Сентрас Коммеск Life "ӨСК "АҚ басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, ақшалай сыйақы есептеу, сондай-ақ материалдық көтермелеудің басқа да түрлері бойынша ішкі саясат" жаңа редакцияда бекітілсін.
  2. 29.01.2020 ж. №01 хаттама "Коммеск – Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесімен бекітілген "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, ақшалай сыйақы есептеу, сондай-ақ материалдық көтермелеудің басқа да түрлері бойынша ішкі саясат".

  19.05.2020
  "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ қоғаммен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сақтандыру бойынша мәміле жасағаны туралы хабарлайды. Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты № ОСРНС-000027/20 19.05.2020 ж. 

  05.05.2020
  04.02.2020 бастап "Сентрас Коммеск Life" ӨСК " АҚ "сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" Акционерлік қоғамының қатысушысы болып табылады (Мекен - жайы: Қазақстан Республикасы 050000, Алматы қ., Рысқұлбеков к-сі, 28 үй, 7 блок (Бай-тал ТК).
  2020 жылғы 01 мамырдағы жағдай бойынша "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ "сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры"акционерлік қоғамының 1 000 дана жай акциясын иеленеді.

  28.04.2020 

  «Сентрас Коммеск Life» "ӨСК "АҚ Жалғыз акционерінің шешімімен -
  "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 17 сәуірдегі № 02 хаттамасы
  2019 жылғы қызметтің қорытындысы бойынша "Сентрас Коммеск Life" ӨСК "АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде "Grant Thornton" ЖШС аудиторлық ұйымын анықтау.

  10.04.2020 
  ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі жанындағы комиссияның шешімімен А.А. Мамажанов "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына келісілді (09.04.2020 Ж. №24/СО хаттама).

  08.04.2020 

  "Сентрас Коммеск Life" Өмірді сақтандыру компаниясы " АҚ өмірді сақтандыру бойынша қызметті жүзеге асыруға 2020 жылғы 7 сәуірдегі №2.2.55 лицензия алды.
  Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу мен дамыту жөніндегі агенттігі сақтандырудың келесі түрлеріне лицензия берді:
  1. Аннуитеттік сақтандыру 
  2. Өмірді сақтандыру
  3. Ауру жағдайына арналған сақтандыру. 
  4. Жазатайым оқиғалардан сақтандыру. 
  5. Қызметкер еңбек (қызмет) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру.

  01.04.2020 
  1. ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі жанындағы комиссияның шешімімен Е. С. Абдразаков "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы лауазымына келісілді (27.03.2020 ж. №18/СО хаттама).
  2. ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі жанындағы комиссияның шешімімен Г.А. Джаксымбетова "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына келісілді (27.03.2020 ж. №17/СО хаттама).
  3. ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі жанындағы комиссияның шешімімен Г.А. Джаксымбетова "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ Басқарма Төрағасы лауазымына келісілді (27.03.2020 ж. №17/СО хаттама).
  4. ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі жанындағы комиссияның шешімімен О. А. Ханин "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі лауазымына келісілді (27.03.2020 ж. №19/СО хаттама).
  5. ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі жанындағы комиссияның шешімімен А. М. Тиесова "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ Басқарма Төрағасының қаржы жөніндегі орынбасары – Басқарма мүшесі лауазымына келісілді (27.03.2020 ж. №16/СО хаттама).
  6. ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі жанындағы комиссияның шешімімен А. К. Шалгинбаева "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ Бас бухгалтері лауазымына келісілді (27.03.2020 ж. №15/СО хаттама).

  11.02.2020 

  10.02.2020 ж. "Сентрас Коммеск Life " Өмірді сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі келесі шешімдер қабылдады: 1. "Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ-ың Басқарма төрағасының орынбасарына –Басқарма мүшесіне О. А. Ханинге, "Коммеск-Өмір "СК" АҚ-да Басқарма Төрағасы, "Қазақстанның Еуропалық Бизнес Ассоциациясы (EUROBAK)" коммерциялық емес ұйымында және "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ-да директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына жұмысқа келісім берілсін.
  2."Сентрас Коммеск Life "ӨСК" АҚ-ың Басқарма Төрағасының қаржы жөніндегі орынбасары – Басқарма мүшесі А. М. Тиесоваға "Коммеск-Өмір "СК" АҚ Басқарма Төрағасының қаржы жөніндегі орынбасары лауазымына, "Сентрас Капитал" ЖШС-де Басқарушы директор лауазымына жұмысқа келісім берілсін.

  pdf Выписка из СД №02 от 10.02.20.pdf [1 MB]

  10.02.2020

  pdf Реестр держателей ценных бумаг.pdf [126 KB]

  04.02.2020 

  30.01.2020 ж. «Сентрас Коммеск Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған
  нарығында жарияланған акциялар саны шегінде 380 000 (үш жүз сексен мың) дана жай акцияларды жазылу тәсілімен, жалғыз акционер - "Коммеск-Өмір "СК" АҚ акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру арқылы бір жай акция үшін 10 000 (он мың) теңге орналастыру бағасы бойынша орналастыруды жүргізу туралы хабарлайды.

  pdf Выписка из протокола СД №01 от 30.01.20.pdf [826 KB]

  pdf Выписка из протокола СД 5 №-01 от 30.01.20.pdf [1 MB]

  pdf Решение единственного акционера от 29.01.2020.pdf [5 MB]

  27.01.2020 

  27.01.2020 ж. «Сентрас Коммеск Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісі мемлекеттік тіркеу туралы хабарлайды.

  14.01.2020 
  14.01.2020 ж. «Сентрас Коммеск Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы, «Бағалы қағаздар орталық депозитарий» АҚ-мен № 2537 14.01.2020 жылы жасалған Акцияларды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуге шарт жасалғаны туралы хабарлайды.

  10.01.2020 

  08.01.2020 ж. «Сентрас Коммеск Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамы аффилиирленген тұлғамен мәміле жасасқаны туралы хабарлайды. 08.01.2020 жылы жасалған Брокерлік қызметтер және номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге арналған шарт.