Жанақтаушы (шұғыл) сақтандыру COVID-19 үшін өмірді сақтандыру

Жеке мәлімдеме

Пайда алушы(лар)(сақтанушының қайтыс болуы сақтандыру жағдайы бойынша сақтандыру төлемін алуға тағайындалған тұлға) Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мұрагер(лер) болып табылады